พิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา
เมื่อวันที่ 2เมษายน2561
กองพลนาวิกโยธิน ได้ประกอบพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา
โดย พลเรือตรี พิสัย สุขวัน ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน (ท่านเก่า)
ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้มอบการบังคับบัญชาให้กับ
พลเรือตรี พิชิต วาดวารี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ท่านใหม่)
ทั้งนี้ กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาทางด้านเอกสาร ณ ห้องจตุรเทพ อาคารกองบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
รวมทั้งได้กระทำพิธีมอบธงประจำหน่วยท่ามกลางกำลังพลที่เข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้ากองบัญชาการกองพลนาวิกโยธินค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
1TAM_2373
TAM_2312
TAM_2327
TAM_2354
TAM_2362
TAM_2367
TAM_2372
TAM_2380
TAM_2397
TAM_2416
TAM_2432
TAM_2324
TAM_2329
TAM_2332
TAM_2336
Start slideshow

พ.จ.อ.สุพรรณ์  เวชกามา
ฝกร.พล.นย.

loading