ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจกับกำลังพลในสังกัด
และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่ตั้งจุดบริการ และช่วยเหลือประชาชน
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล
เสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ในการตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจกับกำลังพลในสังกัด
และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่ตั้งจุดบริการ และช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกานต์
ณ บริเวณหน้าค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
และบริเวณหน้ากองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่
กองพลนาวิกโยธิน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Back to home page
TAM_3343
TAM_3345
TAM_3364
TAM_3367
TAM_3370
TAM_3380
TAM_3384
TAM_3388
TAM_3403
TAM_3411
TAM_3424
TAM_3436
TAM_3438
Start slideshow

พ.จ.อ.สุพรรณ์  เวชกามา
ฝกร.พล.นย.

loading