การสนธิกำลังการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน2561
นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู้แทน ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
เป็นประธานการสนธิกำลังการฝึกเป็นหน่วยกรมผสม
ของ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ตามแผนการฝึกและสนับสนุนการฝึกภายในประเทศของหน่วยต่างๆ
ในกองทัพเรือ ประจำปี งบประมาณ 2561
ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
1TAM_3680
2TAM_3742
3TAM_3673
4TAM_3653
4TAM_3669
4TAM_3677
4TAM_3683
5TAM_3702
6TAM_3705
7TAM_3694
8TAM_3715
9TAM_3729
10TAM_3735
11TAM_3656
TAM_3670
Start slideshow

พ.จ.อ.สุพรรณ์  เวชกามา
ฝกร.พล.นย.

loading