พลเรือตรี ԪԵ Ҵ
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
     
นาวาเอ Ⱦ Ŵ
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ()
 
นาวาเอ ѡ ѹ
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ()
     
     
นาวาเอก ԵѲʡ
เสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
 
     
นาวาเอก ùѹ ᴧ
รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๑)
 
นาวาเอก ز
รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๒)