พลเรือตรี  آ
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
     
นาวาเอ ѡ ѹ
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ()
 
นาวาเอ þ ͧͧ
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ()
     
     
นาวาเอก ʹѡ  Ե
เสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
 
     
นาวาเอก ز
รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๑)
 
นาวาเอก ֡͹ѹ  ʹغ
รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๒)