:: พันธกิจ : เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการรบ การสนับสนุนการใช้กำลังทหารด้านอื่นๆ ที่มิใช่การรบ และการพัฒนาประเทศ ,ใช้กำลังเพื่อป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์ชองชาติ และดำรงค์รักษาไว้ ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตย์ , ใช้ขีดความสามารถทั้งปวงที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ::

     
[ คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง ]
     

วีดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
(Sunset parade)


วิดิทัศน์เทิดพระเกียรติ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

" ประวัติธงชาติ และธงราชนาวี "

..นาวิกโยธินแห่งบ้านส้มป่อย..

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
(ภายใต้รหัสการฝึก คอบร้าโกลด์ 14)

อุดมการณ์รักชาติ

เสียดินแดน 14 ครั้งยังอาลัย

 

...บอร์ดประกาศ...

หนังสือที่ระลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พล.นย. ครบรอบปีที่ ๒๕

 

สิทธิกำลังพล ทร.
๑. สิทธิของข้าราชการทหาร
๒. สิทธิของทหารกองประจำการ
๓. สิทธิของอาสาสมัครทหารพราน
๔. สิทธิของลูกจ้าง
๕. สิทธิของลูกจ้างและ พนักงานราชกา

 
 สัญญลักษณ์นาวิกโยธิน
-  ประวัตินาวิกโยธิน
-  วันทหารนาวิกโยธิน
-  จอมทัพไทยกับทหารนาวิกโยธิน
-  มาร์ชราชนาวิกโยธิน

 

กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180
โทร.038-431179 ID Line : puru13
พ.จ.อ.สุพรรณ์ เวชกามา  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ออกแบบ